'Bespiegelingen voor een Pottenkijker' 2

Door Petra Mol, 2007

120cm x 120cm x 200cm

Voorbereidingen op atelier: beschilderde emmertjes

prijs op aanvraag

Techniek

Three-dimensional | Installaties

Tags

Op Atelier Beschilderde Voorbereidingen Emmertjes

Over Petra Mol

Petra Mol werkt, sinds zij in 1984 haar opleiding aan de Rietveld Akademie voltooide, als beeldend kunstenaar in Amsterdam. Haar kunstwerken ziet zij als een poging de onzichtbare breekbare delen van onszelf zichtbaar te maken. Daar waar taal ontoereikend is laat Mol zich leiden door kleur. Kleurkracht, kleurzwakte, doorzichtig, dekkend, getekend, geschilderd, groot, klein, ritme, regelmaat, chaos. Een continue strijd om de aandacht. Vele kleuren zijn ongeacht maat of gedaante aanwezig. Elke nieuwe combinatie vraagt om andere oplossingen. Dat leverd abstracte beelden op.