'Reflectie van kunstwerk in de vijver' 4

Door Petra Mol, 2006

280cm x 260cm x 300cm

Dit is wat je zag als je in de vijver keek!

niet te koop

Techniek

Three-dimensional | Installaties

Tags

Van Op Kunst Met De Expositie Voor Koekoek Installatie Carla Co Productie Etten Leur Beurden

Over Petra Mol

Petra Mol werkt, sinds zij in 1984 haar opleiding aan de Rietveld Akademie voltooide, als beeldend kunstenaar in Amsterdam. Haar kunstwerken ziet zij als een poging de onzichtbare breekbare delen van onszelf zichtbaar te maken. Daar waar taal ontoereikend is laat Mol zich leiden door kleur. Kleurkracht, kleurzwakte, doorzichtig, dekkend, getekend, geschilderd, groot, klein, ritme, regelmaat, chaos. Een continue strijd om de aandacht. Vele kleuren zijn ongeacht maat of gedaante aanwezig. Elke nieuwe combinatie vraagt om andere oplossingen. Dat leverd abstracte beelden op.