Momentum

Door Rino van Voorbergen, 2016

47cm x 48cm x 42cm

"Momentum" Een punt in de tijd van waar af alles heel snel naar het doel gaat dat je hebt gesteld. Ik vond het belangrijk om dit beeld vrij in de ruimte te zetten. Het is eigenlijk één doorgaande vorm, en door de binnenruimte die daar door ontstaat krijgt het beeld extra kracht.

€5900,00

Techniek

Ruimtelijk | Beelden | Bronze

Over Rino van Voorbergen

Ik vind het vooral belangrijk dat de sculptuur bezield is. Volgens mij ontstaat dat door het spanning veld tussen de vormen onderling, openingen in een sculptuur krijgen hierdoor vooral een heel speciale betekenis, die doorslag gevend kan zijn voor de uitstraling van een sculptuur.