de dans

Door Rino van Voorbergen, 2012

61cm x 90cm x 27cm

Ik heb dit beeld vanuit de (dans) beweging gemaakt. op sommige plekken heeft de vorm van de dansbeweging voorang gekregen boven de uitbeelding van de dansers zelf.  Ik heb geprobeerd om deze beide bewegingen harmonisch te laten samenvloeien. Video

€4900,00

Techniek

Three-dimensional | Sculpture | Metal

Tags

Dans Freedom Joy

Over Rino van Voorbergen

Ik vind het vooral belangrijk dat de sculptuur bezield is. Volgens mij ontstaat dat door het spanning veld tussen de vormen onderling, openingen in een sculptuur krijgen hierdoor vooral een heel speciale betekenis, die doorslag gevend kan zijn voor de uitstraling van een sculptuur.