Full expression

Eenmalige expositie in Hilton Venetië: Full expression. Deze expositie is tijdens de 58e kunstbiënale van Venetië!

Hilton Hotel, GIUDECCA 810, 30133, Venice, Italië

Dec 8, 2019 tot en met

Toegevoegd door Jessica van den Heuvel

Bezoekadres en openingstijden

Hilton Hotel
GIUDECCA 810
30133 Venice
Italië